CHUỖI HỆ THỐNG NHÀ NUÔI YẾN – TÂY NINH

   • ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN BẾN CẦU & TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH
   • NGÀY KHỞI CÔNG : 15/10/2019
   • NGÀY HOÀN THÀNH : 15/8/2020
   • GIÁ TRỊ : 200.000.000.000 VNĐ
Back To Top