TẦM NHÌN- GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

ATACO Trở thành một trong những công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam, gia nhập thị trường xây dựng quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VĂN HÓA  ATACO

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

 • CỞI MỞ
 • CHÂN THÀNH
 • TẬN TÂM

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC

 • HỢP TÁC
 • CÔNG BẰNG
 • CÙNG PHÁT TRIỂN

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

 • QUYẾT LIỆT 
 • CẢI TIẾN
 • ĐAM MÊ

ĐỐI VỚI CÔNG TY

 • TRUNG THÀNH
 • MINH BẠCH
 • CAM KẾT

ĐỐI VỚI ĐỒNG NGHIỆP

 • THÂN ÁI 
 • GIÚP ĐỠ
 • HƠN CẢ MỘT GIA ĐÌNH

 Tận Tâm – Chuyên Nghiệp – Bền Vững

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top