NHÀ ĐIỀU HÀNH SƯ ĐOÀN 9

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CITY
  • NGÀY KHỞI CÔNG: 1/2016
  • NGÀY HOÀN THÀNH: 4/2016
  • GIÁ TRỊ: 5.899.062.000 VNĐ
Back To Top