LỄ GIỖ TỔ NGÀNH XÂY DỰNG_20/12/2018 ÂL

Mỗi năm, cứ vào ngày 20 tháng Chạp, Ataco lại nôn nao tổ chức ngày Giỗ Tổ ngành Xây dựng. Đây là dịp kỷ niệm cũng như ghi nhớ công lao của các bậc ông cha đã có công khai sáng.

Back To Top