KHU BIỆT THỰ VÀM CỎ ĐÔNG SOUTHGATE

  • ĐỊA ĐIỂM: TỈNH LỘ 830, THỊ XÃ BẾN LỨC, TỈNH LONG AN
  • NGÀY KHỞI CÔNG : 4/2021
  • NGÀY HOÀN THÀNH DỰ KIẾN : 7/2021
  • GIÁ TRỊ : 10.000.000.000 VNĐ
Back To Top